Arna chur i láthair ag Gaillimh 2020

Project Baa Baa

DÁTA Aibreán, Bealtaine, Iúil
SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe

Is clár é Project Baa Baa a dhéanann ceiliúradh ar an ionchur cultúrtha, eacnamaíoch agus comhshaoil a bhaineann le caoirigh in Éirinn agus san Eoraip.

Image Colm Hogan

Tiocfaidh feirmeoirí caorach, taighdeoirí agus nuálaithe, ealaíontóirí agus dearthórí, táirgeoirí bia agus ceardaíochta as Éirinn agus as an Eoraip go Gaillimh i mí na Bealtaine 2020, agus aird á díriú ar oidhreacht talmhaíochta na hÉireann i gComhdháil AE ar an bhFeirmeoireacht Caorach agus ar Thraidisiúin Ghaolmhara.

I measc na dtraidisiún sin tá feirmeoireacht caorach le haghaidh feola, bainne agus úsáidí éagsúla olla. I measc aíonna na Comhdhála AE, beidh eochairchainteoirí idirnáisiúnta ón bhfeirmeoireacht, taighde, dearadh agus éicea-nuálaíocht agus ó áisíneachtaí mar an IWTO, Coimisiún na hEorpa, SLOW FOOD, Teagasc, Fáilte Ireland agus Bord Bia. Mar chuid den chlár cultúrtha beidh taispeántas agus siompóisiam idirnáisiúnta taipéise, aonach de bhia agus de cheardaíocht, féasta arna léiriú ag an gcócaire aitheanta Enda McEvoy, taispeántais i dteicstílí stairiúla agus i bhfaisean nuálach agus tionscadail oideachais. Sa bhreis air sin, beidh imeacht ar siúl ina fheicfear Húicéir na Gaillimhe ag seoladh isteach go Gaillimh ag tabhairt olla ar an seanbhealach lasta ó Chinn Mhara go dtí an Cladach.

Beidh ticéid le ceannach don chomhdháil, an siompóisiam, na ceardlanna, na himeachtaí faisin agus don féasta. Beidh saorchead isteach chuig na himeachtaí eile.

Arna léiriú ag Deborah Evers, Emilia Furey agus Séamus Sheridan

Fiosraigh Séasúir