Gluaiseacht Taistealaithe na Gaillimhe agus na hEagraíochtaí Náisiúnta Taistealaithe i gcomhar le Gaillimh 2020

Travellers’ Tales

SUÍOMH Cathair agus Contae na Gaillimhe

Tá Gaillimh 2020 ag obair le Gluaiseacht Taistealaithe na Gaillimhe agus leis na heagraíochtaí náisiúnta Taistealaithe ar thionscadail éagsúla a dhéanfaidh ceiliúradh ar chultúir an Lucht Siúil agus fánaíochta in Éirinn agus san Eoraip sa 21ú haois.

Indiana Donovan, Carrowbrowne. Photographer Alice McDowell

Laistigh den chlár, Bailte Beaga Smaointe Móra, is féile nua í MISLEÓR, Féile na gCultúr Fáin a bheidh ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2019, arna comhléiriú ag Gluaiseacht Taistealaithe na Gaillimhe agus Alice McDowell, déantóir scannán faisnéise a bhíonn ag díriú ar chearta daonna agus ar an daonlathas.

Ag baint úsáid as ceol, ealaín, scannáin, filíocht agus cainteanna, féachfaidh MISLEÓR ar chultúr agus ar na traidisiúin fánaíochta in Éirinn agus san Eoraip, ag díriú ar na constaicí sóisialta, polaitíochta agus cultúrtha a bhíonn ag na pobail seo go léir. Beidh Gaillimh 2020 ag obair freisin le heagraíochtaí áitiúla agus náisiúnta Taistealaithe le haghaidh imeacht speisialta do Sheachtain Mhórtais na dTaistealaithe in 2020. Díreoidh an comhtionscadal seo ar aitheantas do chultúr agus eitneacht Taistealaithe, ag díriú ar an méid atá curtha ag pobal na dTaistealaithe le cultúr agus le sochaí na hÉireann.

Tá an léiritheoir raidió Lucy Hannah á choimisiúnú ag Gaillimh 2020 chun oibriú le pobail Taistealaithe ar thionscadal scéalaíochta ina ndéanfaidh rannpháirtithe a n-athinsint féin a chruthú ar shaol agus ar stair na dTaistealaithe. Beidh Lucy agus a foireann chruthaitheach ag obair go ceann roinnt míonna le pobail Taistealaithe chun bealaí nua a aimsiú chun go gcloisfí a scéal.

Ag leanúint na treorach a d’eisigh an Rialtas maidir leis na beartais chun Covid-19 a choinneáil faoi smacht, is oth le Gaillimh 2020 a fhógairt go bhfuil an cinneadh déanta an t-imeacht seo a chur ar ceal. Gabh ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht.

Fiosraigh Séasúir