Arna chur i láthair ag Sorcas Pobail na Gaillimhe, i gcomhpháirt le Gaillimh 2020 agus Gréasán Téadchleasaíochta na hEorpa

Wires Crossed

Taispeántas Cothromúcháin don Eoraip
DÁTA 6 - 9 Lúnasa
SUÍOMH Cathair na Gaillimhe
IONAD An Póirse Caoch/An Cladach

Is é Wires Crossed an taispeántas is mó agus is uaillmhianaí a léiríodh riamh in Éirinn agus san Eoraip. Beidh 400 duine de gach aois agus gach cúlra ag glacadh páirt i dtrasnú iontach thar Abhainn na Gaillimhe agus Abhantrach an Chladaigh ar shreanga arda thar thréimhse 2020 nóiméad.

Sníonn Abhainn na Gaillimhe trí Chathair na Gaillimhe agus tá sí ar cheann de na haibhneacha is giorra, ach is tapúla, san Eoraip. Samhlaíonn muintir na Gaillimhe go bhfuil áilleacht agus cumhacht as cuimse san abhainn. Ach is fíor freisin go bhfuil tragóid ag baint léi agus gur áit í inar chuir mórán daoine lámh ina mbás féin, ag meabhrú dúinn faoin ngéarchéim mheabhairshláinte atá againn sa lá atá inniu ann.

Trí Wires Crossed, tá na mílte daoine ar fud na hEorpa ag foghlaim ealaín na téadchleasaíochta – siúl ar shreang ag baint úsáid as cuaille cothromúcháin – mar bhealach le cothromaíocht a thabhairt ar ais iontu féin agus inár bpobail. Léiríonn siúl ar shreang mothú suaimhnis agus simplíochta, ach bíonn fócas, féinmhuinín agus misneach de dhíth. I mí Lúnasa 2020, athróidh Wires Crossed sráideanna na Gaillimhe ó bhonn go féile cheithre lá sorcais ina mbeidh taibhléirithe agus ceardlanna den scoth, le seóthaispeántas sreang ard thar an abhainn mar chlabhsúr uirthi. Tabharfaidh an taibhléiriú seo, a mhairfidh 33 uair an chloig, an lucht féachana ar thuras tríd an dorchadas go dtí an solas, le teachtaireacht iontach dóchais, dlúthpháirtíochta agus nirt.

Arna chomh-mhaoiniú ag Erasmus+ agus Cláir na hEorpa Cruthaithí de chuid an Aontais Eorpaigh agus na Comhairle Ealaíon.
Le fáil amach cén chaoi ar féidir leat bheith mar dhuine de na 400 siúlóirí sreang ard, téigh chuig galwaycommunitycircus.com

Fiosraigh Séasúir